Doradzamy przy emisji akcji, emisji udziałów, emisji obligacji, emisji warrantów, pełnimy funkcję administratora zabezpieczeń

  • opracujemy optymalny model finansowania dla Twojej działalności;
  • przygotujemy dokumentację prawną dla podwyższenia kapitału zakładowego;
  • przygotujemy dokumentacje prawna do emisji obligacji;
  • przygotujemy umowy zabezpieczeniowe;
  • pełnimy dla Ciebie funkcje administratora zabezpieczeń,
  • reprezentujemy prawa obligatariuszy w razie naruszenia warunków emisji obligacji.