Przekształcamy, łączymy, dzielimy spółki. Skutecznie zakończyliśmy ponad 100 takich projektów. Zmienimy formę prawną Twojej działalności dostosowując do aktualnego otoczenia biznesowego. Przeprowadzimy zmiany w strukturze firmy zapewniające optymalne wykorzystanie jej potencjału.

  • przeanalizujemy prawne uwarunkowania Twojej działalności,
  • zaproponujemy właściwą formę oraz zasady działania Twojego przedsiębiorstwa,
  • przekształcimy Twój podmiot w optymalną formę prawną,
  • połączymy Twoją formę z inną dla stworzenia oszczędności finansowych oraz efektu synergii,
  • jeśli będzie to uzasadnione dokonamy podziału Twojej spółki,
  • zwiększymy wartość Twojej firmy poprzez wniesienie aportu